Tila muodostuu kahdesta palstasta hyvien tieyhteyksien varrella.

Hyvien tieyhteyksien varrella; palstat rajoittuvat Kaihtulan- ja Hannolantiehen. 
Puusto pääasiassa taimikkoa mutta myös varttunutta kasvautusmetsää ja uudistuskypsää puustoa.
Tilalla on myös 1920 luvulla rakennettu mutta nyt autiona ollut purkukuntoinen talo Hannolantien varrella.
Pelto (1,37 hehtaaria) on vuokrattu 15.1.2010 alakaen 5 kasvukaudeksi ja on nyt jatkunut suullisena sopimuksena. Päättyneen sopimuksen mukaan vuokralainen sitoutuu vuokrakauden päättyessä siirtämään tukioikeuksien omistuksen vuokranantajalle tai hänen määräämälleen.  Rajoittuu Kapialanlahteen (Kivijärvi) mutta rannassa vesijättöä ja pusikoitunut. 

Kannattaa käydä tutustumassa!


 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (416-170400-17). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 17.4.2000.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Leiskaavakarttaotteen mukaan ei ole. Rannassa karttojen mukaan kaistale vesijättöä. Tarkemmin kaavakarttaote ja tilan karttaote.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, venevalkama, maantien suoja-alue Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistus 11.9.2019, liite).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 416-876-3-0 Uiminniemen osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)