Puustoinen metsätila Lemillä. Uudistuskypsää puustoa 6,3 hehtaaria. Metsätie tilalle.

Hyvät hakkuumahdollisuudet tarjoava metsätila Lemillä. Uudistettavaa puustoa 1578 m3. Varttunut taimikko, kuvio 885, raivattu v. 2016. Kuvio 889 uudistettu v. 2020 männylle.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Tieoikeus (000-2019-K27854)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 416-876-3-0 Uiminniemen osakaskunta