Osta saari omaksi ja julista se vaikka "itsenäiseksi valtioksi" !

Leppävirralla Valkeaveden eteläpäässä Suottaniemen ja Rengon välissä oleva 13,902 ha:n kokoinen saari.  Kapeimalla kohdalla vesimatkaa Suottaniemestä Härkisareen on noin 25 m. 

Saaren maapohjista vajaa hetaari on lehtomaista kangasta, noin 9 ha on tuoretta kangasta ja noin 3 ha on kuivahkoa kangasta. Suota saaressa ei ole.  Saaressa on mäntyvaltaista puustoa noin 3500 m3 josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 2600 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,5 m3/ha/v. Saareen on tieoikeus ja auto- ja venepaikkaoikeus. 

Kiinteistölle on yleiskaavaan varattu 5 kpl loma-asunnon rakennuspaikkoja. Rakennuoikeus tontilla on maksimissaan 180 kerrosneliömetriä, josta määrästä lomarakennuksen osuus voi maksimissaan olla 120 k-m2 ja erillisen saunarakennuksen osuus korkeintaan 30 k-m2. Lomarakennus ja erillinen talousrakennus on sijoitettava vähintään 20 m päähän rantaviivasta ja erillinen saunarakennus vähintään 10 m päähän rantaviivasta. Muutoin rakentaminen tapahtuu Leppävirran kunnan rakennusjärjestyksen https://leppavirta.fi/rakennusjarjestys ja rakennusluvan ehtojen mukaisesti.  Sähkölinja on noin 2 km päässä saaresta, kun matkaa mitataan Suottaniemen tien reunaa pitkin. 

Hintapyyntö on 125 000 €. Tarjouksen voi tehdä heti !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on merkitty metsätalouskäyttöön kaavamerkinnällä M ja kiinteistölle on varattu viisi (5) lomarakennuksen rakennuspaikkaa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä on viisi (5) rantarakennuspaikkaa. Rakennusoikeus on maksimissaan 180 k-m2/rakennuspaikka, josta lomarakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 120 k-m2 ja erillisen sauna- ja talousrakennuksen kerrosala korkeintaan 60 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön ei kohdistu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on oikeus Y1998-33574 venevalkamaan ja autojen pitämiseen kiinteistön 420-411-6-47 Tapiola alueella ja 7 m leveä tieoikeus Y1998-33582 kiinteistöjen 420-411-6-40 Markrahti, 420-411-6-45 Maija, 420-411-6-47 Tapiola, 420-411-6-51 Männistö ja 420-411-6-52 Blue Cargo kautta. Auto- ja venepaikka ja tieoikeus ovat Laitilanniiemessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Laitilanniemen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-411-876-2 ja osuus yhteisiin kalastuspalstoihin 420-411-878-9