Leppävirralla Riihirannalla olevat yhteensä noin  30 ha:n metsätilat

Leppävirralla Riihirannantien ja Honkaniementien risteyksen maastossa olevat kaksi metsätilaa.  

Tilan maapohjista noin 9 ha on lehtomaista kangasta, noin 16 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 5 ha on kuivahkoa kangasta. Suota tilojen pinta-alasta on noin 3 ha. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 2500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 900 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,2 m3/ha/v. Tilojen tieyhteys ja oikeus on kunnossa. Tilalla on Kukkarolahden pohjukassa puronvarressa majavien aihehuttama tulvatuhoa noin 2,6 ha:n alueella. Lisäksi tiloilla on epäonnistutuneita pellonmetsitysalueita noin 1,1 ha. Tiloilla on 4 kpl metsälain 10§ mukaisia puro elinympäristöjä, joiden pinta-ala on yhteensä noin 1,0 ha. Kiinteistöllä on Honkaniementein alkupäässä heikkokuntoinen autotalli ja tilan takaosassa puimala ja peltivuorattu pieni konehalli. Myyjä pidättää itselleen oikeuden irtaimen säilyttämiseen rakennuksissa. Rakennuksissa oleva irtain ei kuulu kauppaan. 

Tarjoukset pyydetään tekemään 7.8.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöllä on Riihirannantien ja rannan välisellä alueella voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on osoitettu metsätalousmaaksi kaavamerkinnöillä M ja MY (ympäristöarvoja). Riihirannantien pohjoispuoli on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavassa kaupan kohteelle ei ole varattu rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Honkaniemi 11:28 rasitta kiinteistöjen 420-420-11-15 Ravisuo, 420-420-11-31 Ravikumpu ja 420-420-11-32 Raviaho 4 m leveä tieoikeus Y2000-39409 ja Honkaniemen yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2008-K39086 ja kiinteistöjen 420-420-11-27 Juhola, 420-420-11-34 Mäntykivi 7 m leveä tieoikeus 000-2017-K9009

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohde on yleisen tien (Riihirannantie) molemmin puolin ja kiinteistöllä on tieoikeus (000-2008-K39086) Honkaniemen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen osuus Mustinmäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-18-0 siirtyy kiinteistöjen mukana myyjältä osatajalle.