Leppävirralla Tuppurinmäellä oleva metsätila !

Leppävirralla Niemisjoentien varrella oleva 4,98 ha:n kokoinen metsätila.

Aiemmin peltona olleen metsätilan maapohjat ovat reheviä ja tilan alue on kokonaan ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta. Kahteen kertaan harvennetuissa istutus koivikoissa ja kuusikoissa on puuta yhteensä noin 360 m3. Nykypuuston kasvu on noin 13 m3/ha/v. Metsiköiden kolmas mahdollinen harvennuskerta on noin 10-vuoden kuluttua. 

Hintapyyntö on 15 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 11.12.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kohteen alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole kirjattu kiinteistörekisteriin tieoikeuksia. Tien käytöstä on suullinen sopimus naapurikiinteistöjen omistajien kanssa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön osuus Keinälän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-438-876-3 siirtyy kaupan mukana ostajalle.