Leppävirralla Jousniemessä oleva 11,9 ha:n metsätila.

Leppävirralla Jousniemessä Saeharjuntien varrella oleva 11,957 ha:n kokoinen metsätila.

Tilan maapohjista noin 6 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota, noin 4 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja loppu noin 1 ha on ravinteisuudeltaa kuivahkoa tai kuivaa kangasta vastaavaa suota.  Suota tilalla on hieman alle 3 ha.  Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 1500 m3, josta on heti hakattavissa noin 100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 12,1 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Hintapyyntö on 53 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 28.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavassa merkitty maa- ja metsätalouskäyttöön kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Jouskankaan metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus Y2004-28768, kiinteistön 420-431-2-64 Rantaharju 7 m leveä tieoikeus Y2004-28769 ja kiinteistöjen 420-431-2-69 Sadeharju ja 420-431-2-73 Ruokolahti 7 m leveä tieoikeus Y2004-28771.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus Y2004-28768 Jouskankaan metsätiehen. Tieyksikkömaksu on 45,76 € vuodelta 2020 .

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Saijanlahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-26-1