Leppävirralla Länsi-Saamaisilla Kanteleentien ja Karhulahdentien risteyksen maastossa oleva vanha pientila.  Tämän myyntiesitteen liitteenä olevaa selostusliitettä on päivitetty 7.5.2021. 

Leppävirralla osoitteessa Karhulahdentie 35, 79150 Konnuslahti oleva pientila, jossa on noin 7,7 ha metsämaata, 1,31 ha Eu-tukikelpoista peltoa ja asuinkäytössä olleet rakennukset.

Tilan metsämaasta noin 5,5 ha on lehtomaista kangasta ja noin 1,5 ha on tuoretta kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 800 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 50 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,4 m3/ha/v. Tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa. Alueelle tyypillisesti tilan nuoret metsät ovat terveyslannoituksen tarpeessa.

Tilalla on maaseutuasiamiehen lausunnon mukaan 1,31 ha Eu-tukikelpoista peltoa. Peltojen tukioikeudet ovat vuokramiehellä. 

Tilalla on vuonna 1968 rakennettu omakotitalo, pihasauna, aittarakennus, maakellari ja Karhulahdentien toisella puolen vanha aitta ja talli. Rakennuksista on tarkempi selvitys tämän myyntiesitteen liitteenä.

Hintapyyntö on 48 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 27.5.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kohteen alue on kaavoittamatonta maa- ja metsätalous- ja rakennuskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella on noin 150 m Länsi-Saamainen järven rantaviivaa. Kaavoittamattomalla alueella rantarakentaminen tapahtuu poikkeamisluvalla. Mahdollisen poikkeamisluvan saantimahdollisuutta ei ole selvitetty eikä mahdollisen rantarakennusoikeuden arvoa ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 420-429-5-36 Mummola 5 m leveä tieoikeus 000-2007-K4193, kiinteistöjen 420-429-5-28 Päivärinne ja 420-429-5-35Läherinne venevalkamaoikeus 000-2010-K22216, kiinteistöjen 420-429-5-28 Päivärinne ja 420-429-5-35Läherinne 1 m leveä tieoikeus 000-2019-K25461 ja kiinteistöjen 420-429-5-28 Päivärinne, 420-429-5-35Läherinne ja 420-429-5-36 Mummola 5 m leveä tieoikeus 000-2019-K25465.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 5 m leveä tieoikeus kiinteistön 420-429-5-35 Läherinne kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Halolan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-429-876-2

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella on energiatodistus