Leppävirralla Takkulassa Hyväjärven rannalla oleva metsätila. 

Tilan pinta-alasta on noin 20,6 ha metsämaata, noin 3 ha on vanhaa, Eu-tukikelvotonta peltoa, noin 0,3 ha on tonttimaata ja noin 1 ha on tiealueita. Metsämaan pinta-alasta noin 20 ha on lehtomaista kangasta ja loput on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 4800 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 3000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,7 m3/ha/v. Tilan taimikoissa on nuorissa metsissä on boorinpuutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä ja hoidon tarvetta. Vanhat pellot voivat sopia metsittämisen lisäksi laiduntamiseen ja/tai pieni muotoiseen viljelytoimintaan. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa. 

Tilan kaikki rakennukset ovat arvottomia ja alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa soveltumattomia. Talon sisälle on sulanut pakastin kaikkine elintarvikkeineen ja talossa on erittäin voimakas hajuhaitta. Talon sisälle meneminen on kielletty. Myyjät vastaavat pihapiirissä olevien jätteiden ja romujen poistamisesta, lukuunottamatta talon sisälle jäänyttä irtainta.  Rakennukset ovat purkukuntoisia. Myyjien toimesta ei ole teetetty asbestikartoitusta. 

Hintapyyntö on 200 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 4.6.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä on noin 65 m Hyväjärven rantaviivaa. Kiinteistöllä on järven rannalla vanhat käyttökelvottomat rakennukset. Kiinteistön mahdollista rantarakennusoikeutta ei ole selvitetty eikä mahdollisen rantarakennusoikeuden arvoa ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 420-423-12-68 PUITTILANLISÄMAA tieoikeus, kiinteistöjen 420-423-12-26 KERTTULA, 420-423-12-27 PÄKÄSAARI, 420-423-12-29 JOKINIEMI, 420-423-12-30 KIVIRANTA, 420-423-12-31 HIRVELÄ, 420-423-12-32 KOIVULA, 420-423-12-33 LEPIKKO, 420-423-12-34 HAKALA, 420-423-12-35 PÄIVÄLÄ, 420-423-12-38 RAJALA, 420-423-12-42 LOMALA, 420-423-12-43 RANTALA, 420-423-12-44 OSMALA, 420-423-12-45 LEPOLA, 420-423-12-46 SÄRKELÄ, 420-423-12-51 TOPILA, 420-423-12-54 LEPIKKORANTA, 420-423-12-56 TATTILA, 420-423-12-57 NIITTYRANTA, 420-423-12-70 PURONRANTA, 420-423-12-71 KUMPULA II tieoikeus, Kellolahden yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K39072 ja Puittilan yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2008-K37177. Kiinteistö maksaa tieyksikkömaksuja noin 300 - 350 € vuodessa. Lisäksi kiinteistöä rasittaa Savon Voima Oy:n oikeus sähköjohtojen pitämiseen

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus kiinteistöjen 420-423-12-68 PUITTILANLISÄMAA, 420-423-12-23 MÄNNYKKÖ, 420-423-12-70 PURONRANTA ja 420-423-12-71 KUMPULA II kautta ja tieoikeus 000-2007-K39072 Kellolahden yksityistiehen ja tieoikeus 000-2008-K37177 Puittilan yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus 420-423-876-3 Pekkalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen, osuus yhteiseen maa-alueeseen 420-423-878-6 Tuomarinsaari, osuus 420-423-878-7 yhteiseen venevalkamaan ja osuus 420-876-9-0 Takkulanpellon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta