Leppävirralla Haapamäessä olevat kaksi metsätilaa. 

Leppävirralla Haapamäessä  Järvenpääntien ja Kontiaisentien varrella olevat kaksi metsätilaa. 

Tiloilla on metsävaratietojen mukaan varsinaista metsämaata noin 273 ha, josta noin 95 ha on lehtomaista kangasta tai vastaavaa suota, noin 130 ha on tuoretta kangasta tai vastaavaa suota ja noin 45 ha on kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota. Soita tiloilla on kaikkiaan noin 20 ha. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 36 000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 25 000 m3. Nykypuuston kasvu on noin 3,3 m3/ha/v. Tilojen tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa. Tiloilla on noin 27 ha istuttamattomia hakkuuaukkoja, joista osa on valmiiksi muokattu.

Kiinteistöllä Kuikkoniemi 2:8 on vanhat arvottomat rakennukset; talo, aitta, navetta, rantasauna, maakellari ja rakennuksiin kuuluva Savon Voiman sähköliittymä. Kuikkoniemi kiinteistöllä on noin 8,8 km kaavoittamatonta, erämaamaisen Kuikkojärven rantaviivaa.

Hintapyyntö on 1 815 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 1.9.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistöjen alueet ovat kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavoittamattomalle rannalla rakentaminen tapahtuu poikkeamisluvalla. Kiinteistöllä Kuikkoniemi 2:8 on noin 8,8 km Kuikkojärven rantaviivaa ja noin 475 m Valkeinen lammen rantaviivaa. Kiinteistön päärakennukset ja niihin kuuluva rantasauna ovat ainoat rantarakennukset kiinteistön alueella. Kiinteistön mahdollista rantarakennusoikeutta tai sen arvoa ei ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kinteistöä Kuikkoniemi 2:8 rasittaa Tetriniemen yksityistien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2007-K13396 ja Järvenpään yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K38306. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Saunavuori 3:11 rasittaa kiinteistöjen 420-401-3-13 Humala, 420-401-3-14 Mäkrämäki ja 420-401-26-3 Kaituranmäki tieoikeus, Kontiaisen yksityistien osakkaiden 14 m leveä tieoikeus Y2002-22910 ja Tihviäisen metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2008-K33485.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevia kiinteistöjä rasittaa nimellisarvoltaan 25 228 € suuruinen sähköinen kiinnitys. Kiinnitys voidaan kuolettaa tai siirtää ostajan haltuun veloista ja vastuista vapaana kauppahinnan maksua vastaan. Lisäksi kiinteistöjä rasittaa Helsingin ulosottoviraston vallintarajoite. Ulosottovirasto antaa kaupantekoluvan kauppahinnan maksua vastaan ja poistaa vallintarajoitteen kaupan jälkeen.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Kuikkoniemi 2:8 on 12 m leveä tieoikeus 000-2007-K13396 Tetriniemen yksityistiehen ja tieoikeus 000-2007-K38306 Tetriniemen yksityistiehen. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Saunavuori 3:11 on tieoikeus kiinteistöjen 420-401-3-13 Humala, 420-401-3-14 Mäkrämäki ja 420-401-26-3 Kaiturinmäki kautta ja 14 , leveä tieoikeus Y2002-22910 Kontiaisen yksityistiehen ja 12 m leveä tieoikeus 000-2008-K33485 Tihviäisen metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on osuus Haapamäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-401-876-1, osuus yhteiseen venevalkamaan 420-401-878-3 ja osuus yhteiseen maa-alueeseen 420-401-878-4 lastauspaikka. Lisäksi kiinteistöllä Kuikkoniemi 2:8 on venevalkamaoikeus 000-2010-K9516 kiinteistön 420-401-2-14 Koskenniemi alueella ja oikeus 000-2010-K9534 talousveden ottamiseen kiinteistön 420-401-2-14 Koskenniemi alueella.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta