Leppävirralla Näätänmaalla Käpylahdentien päässä oleva metsätila. 

Leppävirralla Käpylahdentien päässä oleva noin 18,4 ha:n suuruinen metsätila.  Lainhuutotodistuksen mukaan kiinteistön Kumpuniemi 14:54 pinta-ala on 19,380 ha. Kiinteistöstä on 16.2.2021 myyty 1600 m2 kokoinen, vielä erottamaton määräala ja myyjät pidättävät itselleen kesämökin ympärille noin 0,8 ha:n suuruisen määräalan. Kaupan kohteena on siis noin 18,4 ha metsätalouskäytössä olevaa maata. Numeerisen kiinteistöraja-aineiston mukaan kaupan kohteen pinta-ala on 17,6 ha. Pinta-ala ero johtuu järjestelmä eroista ja on tavanomainen.

Kaupan kohteena olevan kiinteistön pinta-alasta noin 4 ha on lehtomaista kangasta, noin 8 ha on tuoretta kangasta, noin 2 ha on kuivahkoa kangasta ja noin 2 ha on kuivaa kangasta. Kaupan kohteella on mäntyvaltaista puustoa noin 2700 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1300 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,4 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Taipaleen ja Käpylahden teillä on meneillään tien perusparannushanke. Kaupan kohteena olevan kiinteistön osuus hankkeen kustannuksista on noin 614 euroa.

Kaupan kohteella on kaavaperusteinen yksityinen 5,9 ha:n suuruinen luonnonsuojelualue. Suojelualueella on kielletty rakentaminen ja teiden rakentaminen, maa-aineksen ottaminen tai kallioperän muuttaminen 50 m leveälllä rantavyöhykkeellä. Metsätalouden harjoittaminen on sallittua. Tarkemmat suojelumääräykset ovat tämän myyntiesitteen liitteenä.

Hintapyyntö on 110 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 26.5.2021 klo 15.00 mennessä. 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteen alueella on voimassa yleiskaava, jossa kaupan kohteen alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M ja luonnonsuojelualueeksi kaavamerkinnälllä SL.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaan kaupan kohteella ei ole rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa yksityinen luonnonsuojelualue 000-2006-K22314 (perustettu 3.4.2006). Lisäksi kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 420-401-14-53 Jaakonlahti 7 m leveä tieoikeus 000-2020-K16829 ja kiinteistön 420-401-14-38 Kiveliö tieoikeus sekä myyjien itselleen pidättämän määräalan tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupn kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus Taipaleen (Käpylahden) yksityistiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Myyjär pidättävät itselleen jäävälle määräalalla kiinteistöön kuuluvat osuudet yhteisiin alueisiin.