Leppävirralla Oravikoskella kaksi metsätilaa, saunamökki ja kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa !

Leppävirralla Vt5 länsipuolella Löydönlammen rannalla olevat kaksi metsätilaa. Myyjät pidättävät itselleen kiinteistöstä Lähteenkorva 24:10 noin 0,4 ha:n suuruisen määräalan.  Myyjien itselleen pidättämä määräala on kiinteistön erillinen palsta, joka on myös myynnissä.  Myynnissä olevan alueen pinta-ala on noin 15,5 ha, josta metsämaata on noin 14,5 ha ja loput on mökkitontti, tie- ja sähkölinja-aluetta. 

Metsämaasta noin 6 ha on lehtomaista kangasta ja noin 8 ha on tuoretta kangasta. Suota on noin 0,3 ha. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 2350 m3, josta on heti hakattavissa noin 1450 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,7 m3/ha/v. Tilojen tieyhteys ja -oikeus on kunnossa. Löydönlammen rantaviiva on yleiskaavassa luo-aluetta, jossa metsänhakkuu vaatii maisematyöluvan.

Kiinteistöllä Löytölampi 24:17 on Löydölammen rannalla noin vuonna 1970 luonnonkivien päälle, tukevien pyöröhirsien varaan, rossipohjalle rakennettu noin 36 m2 kokoinen puurunkoinen lautavuorattu saunamökki. Mökissä on tupa, sauna, pukuhuone ja ulkoterassi. Mökkiin ei ole sähköliittymää.  Harmaavedet saunasta menevät sakokaivoon. Mökin saunassa on puulla lämpiävä kiuas ja tuvassa on kamiina/liesi. Järvimaisema mökiltä avautuu lounaan suuntaan. Löydönlampi on lampi matala ja mutapohjainen. Mökille on kapea, juuri ja juuri henkilöautolla ajokelpoinen tie. Mökin etäisyys Vt5 reunasta on noin 200 m. Mökin ja valtatien välissä on sankka hyvin ääntä eristävä kuusikko. 

Lisäksi kiinteistön Lähteenkorva 24:10 myynnissä olevalle alueelle on yleiskaavaan varattu kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa. Rakennusoikeus on maksimissaan 400 k-m2/ rakennuspaikka. Rakennuspaikan minimikoko on 5000 m2. Jäteviemäri, vesijohto ja sähkölinja ovat noin 100 - 150 m päässä rakennuspaikoista ja paineviemäri noin 150 - 200 m päässä rakennuspaikasta.

Hintapyyntö on 110 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti ! Hintapyyntö on metsätalousarvoa !!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavassa kiinteistölle on varattu yksi lomarakennuksen rakennuspaikka, kaksi omakotitalon rakennuspaikkaa ja muutoin kiinteistön alue on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M-1. Löytölammen rantaan on merkitty kapea luo-alue. Luo-alueella on rakentaminen kielletty ja metsänhakkuu vaatii maisematyöluvan.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on oikeus rakentaa Löytölammen rantaan loma-asunto, sauna ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala voi olla enintään 80 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Lähteenkorva 24:10 rasittaa kiinteistön 420-425-24-1 Kivelä tieoikeus, kiinteistöjen 420-425-11-29 Kuoppaharju, 420-425-24-2 Tiensuu, 420-425-24-5 Kivirinne ja 420-425-24-14 Kivirinne 8 m leveä tieoikeus 000-2011-K33659, maantien suoja-alue 000-2018-K39177, kiinteistöjen 420-425-24-13 Kiviaho ja Löytölampi 420-425-24-17 6 m leveä tieoikeus Y1999-20603 ja kiinteistön 420-425-24-17 Löytölampi 6 m leveä tieoikeus 000-2019-K45607. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Löytölampi 24:17 rasittaa Kuopion Energia Oy:n voiman- ja tiedonsiirtolinja Y2002-21126 ja Savon Voima verkko Oy;n voimansiirtolinja 000-2017-K23006 ja maantien suoja-alue 000-2018-K39177.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä, rasituksista, veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva kiinteistö Lähteenkorva 24:10 on yleisen tien varrella (Vt5) eikä kiinteistölle ole kirjattu kinteistörekisteriin tieoikeuksia. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Löytölampi 24:17 on 6 m leveä tieoikeus Y1999-20603 kiinteistöjen 420-425-24-13 Kiviaho ja 420-425-24-10 Lähteenkorva kautta ja 6 m leveä tieoikeus 000-2019-K45607 kiinteistön 420-425-24-10 Lähteenkorva kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön 420-425-24-10 Lähteenkorva osuus Konttilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-425-876-2 siirtyy kauppakirjan allekirjoituksin ostajalle pinta-alan suhteessa. Kaupan kohteena olevan kiinteistön 420-425-24-17 Löytölampi osuus Konttilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-425-876-2 siirtyy kauppakirjan allekirjoituksin ostajalle.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta