Leppävirralla Sorsakoskella Sortoniemessä olevat metsätila ja Sorsaveden rantatontti.

Kiinteistö Hiekkaranta 9:21 on Sorsaveden rantarakennuspaikka. Tontin osoite on Sortoniementie 714, 79130 Sorsakoski. Tontti sijoittuu niemen kainoloon järven lounaisrannalle. Järvinäköala tontilta avautuu koillisen suuntaan. Kiinteistöstä Hiekkaranta 9:21 itäänpäin oleva seuraava tontti on rakennettu. Tontin virkistyspuusto on noin 50 vuotiasta melko järeää lehtipuuvaltaista sekametsää. Tontin rakennusoikeus on maksimissaan 130 k-m2. Tie on tontin reunaan asti. Lähin sähkömuuntamo on yli kilometrin matkan päässä. Kiinteistön Hiekkaranta 9:21 kiinteistöraja on kartoilla hieman eri kohdassa kuin rantaviiva. Maanmittauslaitokselta saadun selvityksen mukaan kiinteistöllä ei todennäköisesti ole lunastettavaa vesijättöä. Rantaviivaa on noin 30 m Sorsaveteen. Hintapyyntö tontista erikseen on 16 000 euroa.

Kiinteistö Lammenranta 9:48 on tietä ja ajouraa pitkin noin 650 m päässä Hiekkaranta kiinteistöstä. Lammenranta tila on kokonaan vanhaa peltoa joka on noin 40-50 vuotta sitten istutettu kuusen taimilla. Koko tila onkin varttunutta kuusikkoa muutamaa pientä luhtalaikkua lukuun ottamatta. Lammenranta kiinteistöllä on puustoa noin 550 m2, josta on harvennushakkuulla heti hakattavissa noin 175 m3. Kuusikoissa on boorinpuutteesta johtuvan kasvuhäiriön merkkejä. Nykypuuston kasvu on noin 12,2 m3/ha/v. Hintapyyntö Lammenranta kiinteistöstä on erikseen 13 500 euroa.

Hintapyyntö molemmista kiinteistöistä on 27 500 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 24.5.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöjen alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistö Lammenranta 9:48 on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M ja kiinteistön Hiekkaranta 9:21 on merkitty rantarakennuspaikaksi kaavamerkinnällä RA

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Hiekkaranta 9:21 on oikeus rakentaa enintään 130 k-m2. Kiinteistöllä Lammenranta 9:46 ei ole rakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleviin kiinteistöihin ei kohdistu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä Hiekkaranta 9:21 rasittaa 50 000 € arvoinen sähköinen kiinnitys, joka siirtyy ostajan haltuun veloista ja vastuista vapaana kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä Lammenranta pn tieoikeus 000-2010-K387 kiinteistön 420-423-9-87 Sortoniemi 9:87 kautta ja kiinteistöllä Hiekkaranta 9:21 on 4 m leveä tieoikeus 000-2010-K349 kiinteistön Sortoniemi 9:87 kautta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteilla on osuudet Sortoniemen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-423-876-1 ja Takkulanpellon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-9-0