Leppävirralla Moninmäessä Kirkko-Ahveninen lammen rannalla oleva 9,765 ha:n kokoinen metsätila. 

Tilan maapohjista noin 2,5 ha on lehtomaista kangasta, 6,4 ha tuoretta kangasta ja noin 1 ha kuivahkoa kangasta.  Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 800 m3 josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 50-100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 7,0 m3/ha/v. Tilalla on noin 1,3 ha kokoinen muokkaamaton ja istuttamaton hakkuuaukko. Tilan tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Hintapyyntö on 35 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 25.6.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva kiinteistö on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on noin 125 m + 155 m Kirkko-Ahveninen lammen rantaviivaa, johon todennäköisesti saisi poikkeamisluvan rantarakentamiseen. Rantarakennusoikeutta ei ole tarkemmin selvitetty eikä mahdollisen rantarakennusoikeuden arvoa ole mukana hintapyynnössä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa Haukisentaipaleen metsätien osakkaiden 14 m leveä tieoikeus Y2000-18759 ja noin 1,3 ha:n alaan kohdistuva metsän uudistamisen velvoite.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa 4 kpl sähköisiä kiinnityksiä ja ulosottoviraston suorittama ulosmittaus. Kihlakunnanvouti antaa kirjallisen kaupantekoluvan ja vapauttaa kiinteistön kiinnityksistä ja ulosmittauksesta kauppasumman maksua vastaan . Ulosottomies allekirjoittaa molempien osapuolien puolesta kauppakirjat ja tekee myös kaupanvahvistajailmoituksen.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 14 m leveä tieoikeus Y2000-18759 Haukisentaipaleen metsätiehen (eteläiselle palstalle) ja sopimukseen perustuva tieoikeus Soijinmäentien kautta pohjoisemmalle palstalle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Moninmäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen