Leppävirralla Haapamäessä oleva 20,52 ha:n metsätila.

Tilan maapohjista noin 17 ha on lehtomaista kangasta, noin 2 ha on tuoretta kangasta ja noin 1 ha kuivaa kangasta. 

Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 2200 m3, josta on heti hakattavissa noin 80 m3. Nykypuuston kasvu on noin 7,9 m3/ha/v.  Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Tila kuuluu Leppävirran Haapamäen ja Heinäveden Aittolammen alueen grafiittiesiintymä alueeseen ja alueesta on jätetty malminetsintälupahakemus. 

Hintapyyntö on 75 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 20.12.2018 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohde on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa Rimminsuontien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2013-K35498 ja Oy Fennoscandian Resources Ab on jättänyt alueesta malminetsintälupahakemuksen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieokeus 000-2013-K35498 Rimminsuontiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Kolarinpellon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-15-0