Leppävirralla Haapamäessä olevat kolme metsätilaa. 

Leppävirralla Haapamäessä Haapamäentien ja Liukonpellontien risteyksen maastossa olevat kolme metsätilaa.  Kiinteistön Pahkajoki 7:1 pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 28,87 ha, josta myyjät pidättävät itselleen noin 10,2 ha:n suuruisen määräalan. Kiinteistön Hiekkalahti 5:3 pinta-ala on lainhuutodistuksen mukaan 5,7 ha, josta myyjät pidättävät itselleen noin 1,6 ha:n suuruisen määräalan. Kiinteistön Tirinlinna 11:5 pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 9,18 ha ja kiinteistö Tirinlinna on myynnissä kokonaan.  Myynnissä olevan alueen pinta-ala on noin 31,8 ha (33,0 ha tila-arvion mukaan), josta metsämaata on 30,1 ha.

Myynnissä olevan alueen metsämaasta noin 17 ha on lehtomaista kangasta ja noin 11 ha on tuoretta kangasta ja noin 1 ha on kuivahkoa kangasta ja noin hehtaari on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta vastaavaa suota. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 3 500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 800 m3.  Nykypuuston kasvu on noin 7,5 m3/ha/v.  Tilojen nuorissa kuusikoissa on boorinpuutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä. Kiinteistölle Tirinlinna 11:5 ei ole henkilöautolla ajokelpoista tieyhteyttä. Kiinteistö Pahkajoki 7:1 on valtaosin yleisen tien varrella ja Pahkajoen erillispalstalle ja kiinteistölle Hiekkalahti 5:3 on yksityistiet.

Hintapyyntö on 145 000 €.  Tarjoukset pyydetään tekemään 31.8.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön Hiekkalahti 5:3 alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön alue on osoitettu maa- ja metsätalousmaaksi kaavamerkinnällä M. Muut kiinteistöt ovat kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöön Pahkajoki 7:1 ei kohdistu tierasitteita. Kiinteistöä Tirinlinna 11:5 rasittaa kiinteistön 420-401-11-10 Metsämaa tieoikeus. Kiinteistöä Hiekkalahti 5:3 rasittaa kiinteistön 420-401-5-15 Pahkarlahti 2,5 m leveä tieoikeus 000-2020-K12973.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Tirinlinna 11:5 rasittava sähköinen kiinnitys voidaan siirtää kauppahinnan maksua vastaan ostajalle tai kiinnitys voidaan kuolettaa. Kiinnityksen nimellisarvo on 12 100 €.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva kiinteistö Pahkajoki 7:1 on yleisen tien molemmin puolin ja kiinteistön erilliselle noin 1,4 ha:n palstalle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeuksia. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Tirinlinna 11:5 on tieoikeus etelän suuntaan kiinteistön 420-401-11-10 Metsämaa kautta. Kiinteistölle Hiekkalahti 5:3 ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeuksia.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöllä on osuus Haapamäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-401-876-1, johon kiinteistöt Pahkajoki 7:1 ja Hiekkalahti 5:3 osuudet siirtyvät myyjiltä ostajalle pinta-alan suhteessa.