Leppävirralla Konnuslahdella Purnulahdentien varrella oleva noin 13,4 ha:n metsätila. 

Leppävirralla Konnuslahdella Purnulahdentien varrella oleva metsätila. Lainhuutotodistuksen mukaan kiinteistön pinta-ala on 15,025 ha. Myyjä pidättää itselleen kiinteistön erillisen, pinta-alaltaan noin 1,2 ha:n suuruisen palstan. Myynnissä on noin 13,4 ha metsää.

Tilan maapohjista hieman alle 8 ha on lehtomaista kangasta ja noin 5 ha on tuoretta kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 800 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,0 m3/ha/v. Tilan tieyhteys- ja oikeus ovat kunnossa. Kuusikoissa on boorin puutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä ja taimikoissa ja nuorissa metsissä on hoitotarvetta.

Hintapyyntö on 40 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 2.3.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla kaupan kohteena olevan kiinteistön aluetta on voimassa yleiskaava. Kaavoitettu alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M-1. Loput kiinteistön alasta on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole kaavaan varattu rantarakennusoikeutta. Kohteella on luhtamaisa rantaa noin 100 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa: Tieoikeus (000-2007-K44582) Purnunlahti-Onkinen yksityistie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 420-409-2-83 Päiväranta Tieoikeus (000-2010-K17340) Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: 420-409-2-20 Purnunlahti, 420-409-2-48 SUVIKUKKO, 420-409-2-51 KUKKOSAARI, 420-409-2-53 ETELÄJOKI, 420-409-2-61 ETELÄPÄÄ, 420-409-2-62 Pohjoispää, 420-409-2-64 HEIKINNIEMI, 420-409-2-73 HEIKINRANTA Rasitetut: 420-409-2-83 Päiväranta Tieoikeus (000-2016-K50199) / Leveys: 5 ja 8 m Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: 420-409-2-36 PÄIVÄNIEMI, 420-409-2-83 Päiväranta, 420-409-2-84 Kultaranta. Rasitetut: 420-409-2-72 Vesipuro, 420-409-2-83 Päiväranta, 420-409-2-84 Kultaranta Tieoikeus (000-2016-K50224) / Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: 420-409-2-82 Räyhäranta, 420-409-2-83 Päiväranta Rasitetut: 420-409-2-20 Purnunlahti, 420-409-2-82 Räyhäranta, 420-409-2-83 Päiväranta ja Venevalkama (000-2010-K17333) Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: 420-409-2-20 Purnunlahti, 420-409-2-48 SUVIKUKKO, 420-409-2-51 KUKKOSAARI, 420-409-2-53 ETELÄJOKI, 420-409-2-61 ETELÄPÄÄ, 420-409-2-62 Pohjoispää, 420-409-2-64 HEIKINNIEMI, 420-409-2-73 HEIKINRANTA Rasitetut: 420-409-2-83 Päiväranta

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa yhteiskiinnitys, jonka myyjä on sitoutunut kuolettamaan ennen kaupantekoa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2007-K44582) Purnunlahti-Onkinen yksityistie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 420-409-2-83 Päiväranta Tieyksikkömaksu 91,20 €. Tieoikeus (000-2016-K50199) / Leveys: 5 ja 8 m Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: 420-409-2-36 PÄIVÄNIEMI, 420-409-2-83 Päiväranta, 420-409-2-84 Kultaranta Rasitetut: 420-409-2-72 Vesipuro, 420-409-2-83 Päiväranta, 420-409-2-84 Kultaranta Tieoikeus (000-2016-K50224) / Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 12.1.2017 Arkistoviite: MMLm/24270/33/2014 Oikeutetut: 420-409-2-82 Räyhäranta, 420-409-2-83 Päiväranta Rasitetut: 420-409-2-20 Purnunlahti, 420-409-2-82 Räyhäranta, 420-409-2-83 Päiväranta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ostaja saa osuuden Koistilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-409-876-1 pinta-alan suhteessa.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta