Myyntiesitettä on päivitetty 13.3.2019 samana päivänä tehdyn uuden puustoinventoinnin jälkeen.

Leppävirralla osoitteessa Kurjalanrannantie 55 oleva noin 7,8 ha:n metsätila, jossa on "mummonmökki", savusauna, varasto, aitta ja puucee rakennukset. 

Tilan maapohjat ovat reheviä kangasmaita. Puustoa tilalla on arvion mukaan noin 900 m3 josta on heti hakattavissa noin 250 m3 . Nykypuuston kasvu on noin 8,3 m3/ha/v.  Kaupan kohteena olevat kiinteistöt ovat yleisen tien varrella ja näin olen tieyhteys ja tieoikeus kunnossa. 

Kiinteistöjen rakennuksista on tarkempi selvitys tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tarjoukset kohteesta pyydetään tekemään 27.3.2019 klo 15:00 mennessä. 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistöjen ala on kaavoittamatonta metsätalousmaata ja rakennuspaikkaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöillä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöt Portinpieli 1:25 ja Hiekka 1:2 ovat rasitteista ja rajoituksista vapaita. Kiinteistöä Porttila 1:9 rasittaa kiinteistöjen 420-433-1-13 Mäntymäki, 420-433-1-15 Louhela, 420-433-1-19 Nurkkala, 420-433-1-20 Rauhala, 420-433-1-71 Sarkaniemi, 420-433-1-102 Puroniitty, 420-435-3-7 Tuomala, 420-435-3-19 Tienhaara ja 420-435-3-20 Koivujärvi tieoikeus 000-2012-K24711.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaat kiinteistöt ovat yleisen tien varrella. Kiinteistöillä Portinpieli 1:25 ja Hiekka 1:2 ei ole kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta. Kiinteistölle Porttila 1:9 on kirjattu tieoikeus 000-212-K24711 420-433-1-13 Mäntymäki, 420-433-1-15 Louhela, 420-433-1-19 Nurkkala, 420-433-1-20 Rauhala, 420-433-1-71 Sarkaniemi, 420-433-1-102 Puroniitty, 420-435-3-7 Tuomala, 420-435-3-19 Tienhaara ja 420-435-3-20 Koivujärvi kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta