Leppävirralla lähes keskellä Unnukkaa oleva pieni saarimetsätila !

Leppävirralla Unnukalla Kaita-saaressa oleva 2,5 ha:n metsätila, jossa on yhden lomarakennuksen rakennuspaikka.

Rantakoivu tila sijoittuu Kaita-saaren pohjoispäähän ja kiinteistön rakennuspaikka on länsirannan puolella Huutsaarten suuntaan. Laivareitiltä on kiinteistön rantaan matkaa alle 1 kilometri. 

Tilalla on mänty/koivu sekapuustoa vähän alle 500 m3, josta on metsänhoitosuositusten ja kaavamääräysten perusteella heti hakattavissa vähän yli 300 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,0 m3/ha/v. Tilan maapohjat ovat lehtomaista ja tuoretta kangasta.

Järvimaisema rakennuspaikalta avautuu lounaaseen Huutsaarten suuntaan. Rakennusoikeus on yleiskaavan mukaan maksimissaan 120 k-m2.

Hintapyyntö on 22 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 5.8.2021 klo 15.00 mennessä. 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava. Yleiskaavassa kiinteistön alue om merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M, kiinteistölle on osoitettu yksi rantarakennuspaikka kaavamerkinnällä RA ja kiinteistön alue on merkitty luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokkaaksi alueeksi kaavamerkinnällä al.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on yhden loma-asunnon rakennusoikeus. Rakennusoikeus on maksimissaan 120 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalle kiinteistölle ei ole kiinteistörekisteriin merkitty rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistölle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeuksia eikä tierasitteita.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Nikkilänmäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420+416+876-3