Leppävirralla Näädänmaassa olevat kaksi metsätilaa, vuonna 2002 rakennettu "mummon mökki", autotalli, pihasauna, aitta/puuliiteri ja puucee. Samaan aikaan on myynnissä  Käpylahdentien varrella noin 600 m päässä noin 4 ha:n suuruinen metsätila, josta tarjousten jättöaika päättyy myös 4.11.2019 klo 15:00.  Kohde myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena ja toisisjaisesti metsät erikseen ja rakennukset noin 0,5 ha:n tontilla erikseen. 

Leppävirralla osoitteessa Käpylahdentie 20 olevat kaksi metsätilaa, rakennukset ja sähköliittymä. Tilojen pinta-ala on yhteensä 20,39 ha, josta metsämaata on noin 19,5 ha. 

Tilojen metsämaan pinta-alasta noin 9 ha on lehtomaista kangasta, noin 9 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 1 ha on kuivahkoa kangasta. Tiloilla on kuusivaltaista puustoa noin 1700 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 850 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,3 m3/ha/v. Tilojen tieyhteys ja tieoikeus ovat kunnossa. Tieyksikkömaksu on tältä vuodelta  116,78 €. Tiestöön liittyy perusparannushanke, jonka toteuttaminen voi alkaa jo tämän syksyn aikana. Tilojen nuorissa kuusikoissa on lievää boorin puutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä.

Tilalla on vuonna 2002 valmistunut mummon mökki ja sivurakennukset. Rakennuksista on tarkempi selostus tämän myyntiesitteen liitteenä.

Hintapyyntö on koko myyntikohteesta 100 000 €. Tarjouksen voi tehdä myös pelkistä rakennuksista noin 0,5 ha:n tontilla. Hintapyyntö rakennuksista, noin 0,5 ha:n tontista ja sähköliittymästä on 35 000 €. Hintapyyntö pelkistä metsistä ilman rakennuksia ja noin 0,5 ha:n tonttia on 75 000 €. 

Tarjoukset pyydetään tekemään 4.11.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevien kiinteistöjen ala on kaavoittamatonta vapaa-ajanvietto- ja metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöillä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Suursuo 14:10 rasittaa kiinteistön 420-401-19-2 Suontaus tieoikeus ja Sääksjärven yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K38620. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Heitto 14:25 rasittaa Sääksjärven yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K38620.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydään kiinnityksistä, rasituksista, veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on tieoikeus 000-2007-K38620 Sääksjärven yksityistiehen ja kiinteistöllä Suursuo 14:10 on tieoikeus kiinteistön 420-401-14-27 Taipale kautta. Taipaleen ja Käpylahden teihin kohdistuu tiestön perusparannushanke. Lisäksi kiinteistöllä Suursuo 14:10 on venevalkamaoikeus kiinteistön 420-401-14-27 Taipale alueella ja venevalkamaoikeus 000-2011-K10406 kiinteistön 420-401-14-27 Taipale alueella.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on osuus Vilholansaaren osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-876-25-1

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta