Leppävirralla osoitteessa Näädänmaantie 641 b, 79350 Itä-Soisalo oleva metsätila, jossa vanhat maatilan rakennukset. 

Leppävirralla Näätänmaalla oleva pieni metsätila, jossa on vanhat maatilat rakennukset; talo, navetta ja aitta/varasto/puuliiteri.

Tilan metsämaasta noin 5,4 ha on lehtomaista kangasta ja loput vajaa hehtaari on tuoretta kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 1000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 550 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,9 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.

Tilan rakennukset ovat heikkokuntoisia ja varustelutasoltaan vaatimattomia. Rakennuksiin on Savon Voiman sähköliittymä. Tarkemmat tiedot rakennuksista ovat tämän myyntiesitteen liitteenä olevassa selostusliitteessä.

Hintapyyntö on 47 500 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 25.10.2021 klo 15.00 mennessä. Kohteen näytöt ja esittelyt sopimuksen mukaan.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavoittamatonta maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön ei kohdistu rasitteita eikä rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 4 m leveä tieoikeus 000-2021-K3106 kiinteistön 420-434-3-18 Petromäki kautta, 4 leveä tieoikeus 000-2021-K3113 kiinteistön 420-434-3-19 Väinölä kautta ja 1 m leveä tieoikeus 000-2012-K14800 kiinteistön 420-434-3-23 Sulopuisto kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Kolarinsaaren osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-434-876-2 ja venevalkamaoikeudet 000-2012-K14794 kiinteistön 420-434-3-23 Sulopuisto ja 000-2021-K3090 kiinteistön 420-434-3-18 Petromäki alueella.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta