Kahdesta kiinteistöstä koostuva pieni metsätilakokonaisuus. Tilat rajoittuvat yleiseen tiehen. Kohteen kokonaispuusto noin 580 m3, puustosta noin puolet koivua. Taimistot hyvässä kasvussa. Maapohjat kasvavia tuoreen kankaan kangasmaita. Hyvä kohde vaikka polttopuu metsäksi helpon saavutettavuutensa ansiosta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vuonislahden Osayleiskaava, kaavassa alue on merkinnällä M-1, Maa- ja Metsätalousvaltainen alue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, rautatien suoja-alue, sähkölinjat, vesi-ja viemäriputket

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen

Osuus yhteisiin Ei ole