Harvoin tarjolla oleva reilumman kokonain metsätila. Tilan kokonaispuusto noin 6800 m3, puusto pääosin nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Laskennallinen kasvu metsämaalle keskimäärin noin 4,6 m3/ha/vuosi.  Maapohjat pitkälti mustikkatyypin kasvupohjia. Taimistot suurelta osin raivattuja. Tilalle hyvät kulkuyhteydet useasta eri suunnasta. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, sähkölinja, metsästysvuokrasopimukset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja noin 75 €/vuosi, osakkaana Tuppuran yksityistiessä ja Pitkävaaran yksityistiessä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-415-876-1