Kohteen kokonaispuusto noin 2 000 m3. Kehitysluokiltaan pääosin varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää. Tilalla harvennushakkuu tarpeita, harvennukset pääsääntöisesti kovilla mailla. Kiinteistöllä on oma lampi, vesipinta-alaa noin 1,14 ha. Tilan nurkalle johtaa tieura.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-418-876-2, Yhteiset kosket 422-418-876-5, Yhteinen maa-alue (mutapalsta) 422-418-878-4