Kohteen kokonaispuusto noin 2 970 m3. Kasvatusmetsien osuus pinta-alasta reilu kolmannes, taimikoiden osuus noin puolet pinta-alasta. Taimikoista iso osa raivattu kertaalleen joitain vuosia sitten.  Tilan laidalla kulkee yleinen tie. Kohde sijaitsee rajavyöhykkeellä, kohteeseen tutustuminen vaatii rajavyöhykeluvan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Sähkölinja kulkee palstan laidalla. Kiinteistö sijaitsee rajavyöhykkeellä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen, lisäksi tieoikeus naapuri tilan kautta kulkevaan metsäautotiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-410-876-2