Kahdesta palstasta koostuva määräala. Kohteen kokonaispuusto noin 2400 m3, hyvät hakkuumahdollisuudet. Pinta-alasta puolet uudistuskypsää metsää. Rehevät kasvupohjat. Taimikot raivattu joitain vuosia sitten.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Rekisteriin ei ole merkitty tieoikeuksia

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry kaupassa