Kasvavilla maapohjilla varustettu ja hyvin hoidettu metsätila Lieksan taajaman läheisyydestä. Kohteen kokonaispuusto noin 1 200 m3. Tilan läpi kulkee metsäautotie. Maapohjat  tuoreen kankaan kangasmaata, laskennallinen kasvu noin 8 m3/ha/vuosi. Taimistot hoidettuja ja hyvässä kasvukunnossa. Varttuneita kasvatusmetsiä noin puolet pinta-alasta. Tilaan kuuluu myös noin 1,5 peltomaata, tukioikeudet eivät kuulu kauppaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, Sähkölinja, Pellot vuokrattuna vuoden 2022 loppuun asti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pajulammen yksityistie, tiemaksu vuonna 2020 ollut 10 €

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-415-876-1, Yhteinen maa-alue 422-415-878-20 Venevalkama, Yhteinen maa-alue 422-415-878-21 Mutapaikka, Yhteinen maa-alue 422-415-878-47 Yhteiset saaret