Kahdesta vierekkäisestä tilasta koostuva kohde. Kokonaispuusto 458 m3, josta lähes puolet tukkipuuta. Kohteen pinta-alasta suurin osa entistä peltomaata, pajukot raivattu, hyvä kohde metsitykseen tai kunnostamalla viljelyyn.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei rekisteriin kirjattuja tieoikeuksia. Osakkaana Viensuun seudun yksityistiessä, tiemaksu noin 30 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-431-876-5 Viensuun osakaskunta