Nuorta ja kasvavaa metsää omaava metsätila Lieksan Tainiovaarassa. Tilan kokonaispuusto noin 1200 m3, jonkun verran harvennushakkuita tehtävissä. Kohteen taimikoissa raivaustarvetta. Maapohjat pääasiassa kasvavia tuoreen kankaan kangasmaita, laskennallinen kasvu reipas 8 m3/ha/vuosi. Tilan halki kulkee metsäautotie. Kohde rajoittuu Kesä-Tainio nimisen lammen rantaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rakentaminen vaatii poikkeusluvan

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myyjän mukaan tiemaksuja ei ole ollut

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 422-415-876-1 Lieksan kylän kalastuskunta ja Yhteinen maa-alue 422-415-878-47 Yhteiset saaret