Reilun 13 ha metsätila Liedon Pokkolan kylässä Parmaharjun (hyppyrimäen) maisemissa noin 7 km Liedon keskustasta. Tila koostuu kahdesta erillisestä palstasta. Tilalla on pääosin ylispuustoista varttunutta taimikkoa (4,8 ha) ja varttunutta kasvatusmetsää (1,9 ha), jonka lisäksi joutomaakalliota. Kohteelle tie melkein perille asti. Tulevaisuuden sijoitus, jossa metsänhoitotöitä ja polttopuusavottaa tiedossa tulevina vuosina, samoin hakkuita. Tutustu kohteeseen ja käy metsässä asti!

Tarjouskilpailu on päättynyt.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kohteella yleiskaava merkinnällä M ja MU. Normaalia metsätalousaluetta (M), jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite ja vedenottamon suoja-alue ks. kiinteistörekisteriote ja karttaote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Virallinen tieoikeus Hiihtotien yksityistien kautta. Viimeinen osuus risteyskohdasta eteenpäin pohjoisen uran kautta tien päästä tilan rajalle on 4 m leveä. Tiemaksu tästä osuudesta 40 e/v. Pienemmälle palstalle oikeus Ahteentien kautta. Tiemaksu noin 30 e/v.

Osuus yhteisiin On