Metsätila, jolle on hyvä metsäautotie yhteys. Tila on puustoltaan moniopuolinen. Kaikkia eri kehitysvaiheen puustoja löytyy. Tilalla on myös hakkuumahdollisuuksia. Ainespuun  määrä on noin 1125 m3, josta tukkia on noin 20 %.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään kiinnitysrasitteista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jauran metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole