Määräala Matinlauri tilasta. Yksi palsta. Määräalalle tieyhteydet, Pihlajakorven metsätie. Kohteen metsämaa harvennettavaa mäntyvaltaista pääosin varttunutta kasvatusmetsää. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pihlajakorven metsätielle.

Osuus yhteisiin Ei ole