Pitkänmallinen tila, joka jakaantuu neljään palstaan. Alueella kattava tieverkosto. Tilalta löytyy eri kehitysvaiheen metsiä ja hakattavaa löytyy runsaasti. Ojitukset ovat kunnossa.  Taimikonhoidot tekemättä, hoitokustannus huomioitu arviossa. Ainespuun määrä noin 1500 m3. Tilasta on sovittu kaksi määräalakauppaa. Nyt siis tilasta on loput myynnissä. Tila-arvio päivitetty ja kartat kohteesta. Tee tarjous niin käsittelemme sen pikaisesti.

Kaava Asemakaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

voimalinja

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On