Rönkönvaarantien molemmin puolin hyväpuustoinen, kuusivaltainen metsätila tuoreella ja lehtomaisella kangasmaapohjalla. Yli puolet metsämaan pinta-alasta varttunutta ja uudistuskypsää metsää. Puustoa noin 5000 m3. Erinomainen sijainti yleisen tien varressa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava, kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö yleisen tien varressa (Rönkönvaarantie).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 426-404-876-1 Leppälahden kalaveden osakaskunta, 2) Yhteinen maa-alue 426-404-878-1 Venevalkama, 3) Yhteinen maa-alue 426-404-878-2 Verkkopaikka, 4) Yhteinen maa-alue 426-404-878-8 Yhteiset saaret.