Kaatamontien varressa metsätila tuoreella ja lehtomaisella kangasmaalla, pääosin nuoria ja varttuneita metsiä. Puustoa noin 1535 m3. Rannassa oleva määräala rakennuksineen (noin 5,6 ha) ei kuulu kauppaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12), kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koivuniemen yksityistien osakas.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.