Ahonkylässä kaksipalstainen, mäntyvaltainen metsätila tuoreella ja kuivahkolla kangasmaapohjalla. Metsä enimmäkseen hyvin hoidettua kasvatusmetsää. Puustoa noin 900 m3. Hyvä sijainti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilan kaakkoiskulmassa pienialainen muinaisjäännös, Juurikkalahti-niminen kivikautinen asuinpaikka (ks. liitekartta).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.