Korpivaarantien varressa hoidettu, hyvänkokoinen metsätilakokonaisuus kantavalla kangasmaapohjalla, valtaosin tuoreita ja lehtomaisia kangasmaita. Taimikot ovat enimmäkseen juuri hoidettuja, noin kuuden metrin pituisia kuusentaimikoita. Hyvä tieyhteys tilan kaikkiin osiin. Myyjä jättää itselleen kaksi määräalaa (myyjä vastaa näiden määräalojen lohkomiskustannuksista).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12) maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), osa tilasta Korpijärven ranta-asemakaavan alueella (426-V290216A16) maa- ja metsätalousalue (M-1)/luo (ks. kaavamääräykset liitteenä olevasta kaavakartasta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus, rautatien suoja-alue, rautatien näkemäalue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan pohjoisosaan kulkeminen Korpivaarantieltä (yleinen tie) ja tilan eteläosaan kulkeminen Varkaudentieltä lähtevän metsäautotien kautta (on tieoikeus). Tällä tiellä ei ole tiehoitokuntaa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 426-403-876-1 Korpivaaran osakaskunta.