Kaksipalstainen pienehkö, puustoinen ja kuusivaltainen metsätila, toinen palsta Mattisenlahdentien ja toinen Kiiessärkäntien varressa. Metsät ovat lähes kokonaan varttunutta ja uudistuskypsää metsää. Maapohja tuoretta ja lehtomaista kangasmaata. Puustoa noin 2130 m3, josta puolet tukkipuuta.  Erinomainen sijainti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava ja Pyhäselän-Telmonselän osayleiskaava, kaavamerkintä maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistö on Kiiessärkäntien osakas.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.