Teerisuontiellä kuusivaltainen hoidettu metsätila lehtomaisella kangasmaapohjalla, puustoa noin 3865 m3. Uudistuskypsien metsien osuus pinta-alasta noin 30 %. Hyvä tieyhteys tilan eri osiin. Myyjä jättää itselleen vanhan pihapiirin rakennuksineen.

 

Välittäjä lomalla 2.8.2021 asti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (426-V21208Y12), kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakas Teerisuontie-Auvisenlahdentie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 426-401-876-1 Kaatamon kalaveden osakaskunta, 2) Yhteinen maa-alue 426-401-878-1 Sammalpalsta, 3) Yhteinen maa-alue 426-401-878-2 Mudanottopaikka, 4) Yhteinen maa-alue 426-401-878-3 Hiekka- ja sorapalstat, 5) Yhteinen vesialue 426-404-876-1 Leppälahden kalaveden osakaskunta.