Tila sijaitsee Loimaan Metsämaalla Kaukajoentien varressa. Kuusivaltainen metsätila on pääosin uudistuskypsää metsää. Tilalla on yksi pellonistutus taimikko. Erinomainen metsäsijoituskohde aloittavalle metsäharrastajalle.

Loimaan Metsämaalla Kaukajoentien varressa sijaitseva päätehakkuuvaltainen metsätila. Pinta-alasta valtaosa on uudistuskypsää kuusikkoa. Taimikko on pellolle istutettua kuusta.  Tilan puuston arvo odotusarvoineen on  noin 54.000,- euroa.  Taimikon arvo on noin 2.000,- euroa. Kaukajoentie kulkee palstan läpi. Erinomainen metsäsijoituskohde aloittavalle metsäharrastajalle.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle  10.10.2021 klo 18.00 mennessä.

Myyjät hyväksyvät tai hylkäävät tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilaa rasittaa naapuritilojen tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaukajoentie kulkee tilan läpi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on oikeudet yhteisiin vesi- ja maa-alueisiin.