Kohde sijaitsee Loimaalla Karsattilan kylässä lähellä Hirvikosken taajamaa. Tila koostuu kolmesta palstasta, jotka sijaitsevat peltoaukean keskellä. Tila on pääosin taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Yksi palstoista on Onkijoen rannassa. Hyvä kohde metsäsijoittamiseen.

Tila koostuu kolmesta palstasta, jotka sijaitsevat peltoaukean keskellä. Tila on pääosin taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Puuston määrä on noin 700 kiintokuutiota ja arvo odotusarvoineen on noin 19.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 21.000,- euroa. Yksi palstoista on Onkijoen rannassa. Hyvä kohde metsäsijoittamiseen.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 13.12.2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan kaikille palstoille on tieoikeudet.

Osuus yhteisiin Ei ole