Määräala Lopen kunnan Joentaan kylässä sijaitsevasta Konkkala -nimisestä kiinteistöstä Rn:o 1:72 (kiinteistötunnus 433-402-1-72). Määräalan pinta-ala on metsäarvion mukaan noin 29,8 hehtaaria. Määräala on pääasiassa metsämaata ja se muodostuu kahdesta Hietamäentien eteläpuolelle sijoittuvasta palstasta.

Pääasiassa mustikkatyypin pohjilla oleva kokonaisuus, jossa taimikoissa ja nuorissa metsissä hoitotarpeita.

Tarjouskilpailu, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjoustenjättöajan päättymistä. Tarjoustenjättö päättyy 21.7. klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kirkonkylän - Jokiniementienoon ja ympäröivän maaseudun yleiskaava. Kaavamerkintä M - Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarjoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia. Määräys ei koske kaavassa osoitettua rakennusikeutta eikä maa- ja metsätalouden rakennuksia. M-1 - Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Merkintä ei rajoita haja-asutustyyppistä rakentamista. Alueen rakennusoikeus määräytyy yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti. A - Erillispientalojen alue. Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä palveluja ja ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja. Luku A -merkinnän edessä osoittaa alueelle sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Uudet rakennuspaikat on havainnollistettu punaisella pisteellä. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden pientalon ja tarpeellisia talousrakennuksia.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote ja -kartat

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hietamäentie, metsätalouden osuus n. 170 €, Nyynäistentie, metsätalouden osuus n. 16 €. Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote ja -kartat

Osuus yhteisiin Ei ole