Lopen kunnan Joentaan kylässä sijaitseva Peltola -niminen kiinteistö Rn:o 1:106 (kiinteistötunnus 433-402-1-106). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 40,94 hehtaaria. Kiinteistö on kokonaisuudessaan metsämaata.

Valtaosa kiinteistöstä on mäntyä kasvavaa ojitettua rämettä. Pontikkasaarilla maapohja on paikoin hyvinkin rehevää kangasmaata ja korpea. Samoin kiinteistön pohjoisosassa pellon läheisyydessä maa on hyvin rehevää. Kunnostusojitus alkaa olla ajankohtainen.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M-1. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Merkintä ei rajoita haja-asutustyyppistä rakentamista.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kr-otteen mukaan aiemmin perustetut rasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Velkakiinnityksistä vapaa sähköinen panttikirja 120.000 €. Siirtohakemus ostajalle tai tämän määräämälle tehdään kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Eteläosasta tilan 1:32 eteläreunaa tilalle 35:0. Tilan 35:0 alueella tieoikeus "loppuu" 1700-luvun lopulta peräisin olevaan tieoikeuteen, jonka oikeutettuja ei ole selvitetty. Tilalle haettu Maanmittauslaitoksesta tietoimitusta, jossa tieoikeuden sijaintia on tarkoitus muuttaa. Toimituskokouksia ei ole pidetty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 433-402-876-4, Yhteinen maa-alue 433-402-878-7