Kahdesta eri rekisteriyksiköstä lohkottavan määräalan muodostama yhtenäinen metsäalue Luumäen Rantamäessä.

Kahdesta eri tilasta lohkottavista määräaloista muodostuva yhtenäinen n. 30 ha suuruinen metsäalue, jolla mäntyvaltaista puustoa n. 4 600 m3. Alueella ei ole ollenkaan taimikkoa, vaan ainoastaan lähinnä nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä.  

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kirjasjärvi -tilasta lohkottava määräala sijaitsee osin yleiskaava-alueella, jonka kaavamerkintä on M, joten kaavoituksella ei ole käytännössä vaikutusta ko. alueen metsätalouskäyttöön.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Myytävällä alueella ei ole rantaviivaa, mutta Kirjasjärvi tilasta lohkaistavan määräalan kaakkoiskulman kulmapyykki sijoittuu Valkjärven rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ainoastaan Jolkkalammen yksityistien muodostama tierasite, joka ilmenee Aittamäki tilan kiinteistörekisteriotteelta ja sen karttatulosteelta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalat myydään vapaina kaikista kiinnityksistä ja muista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jolkkalammen yksityistie halkoo Aittamäki tilasta lohkottavaa määräalaa ja Kirjasjärvi -tilasta lohkottava määräala saa rasitetieoikeuden emätilan kautta. Tieoikeudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevista kiinteistörekisteriotteista ja rekistin karttatulosteista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalat saavat pinta-alojensa mukaiset osuudet emätilojensa osuuksista yhteisiin alueisiin. Osuudet ilmenevät tilojen kiinteistörekisteriotteilta.