Pieni metsätila Luumäen Suoanttilassa, jolla myös rakennusoikeus vapaa-ajan asunnolle. Tarjoukset viimeistään maanantaina 26.4.2021.

Noin 7 ha suuruinen, vähäpuustoinen metsätila Luumäen Suoanttilan kylässä, Hietalantien ja Kavinojantien risteyksessä. Tilalla on jonkin verran metsän käyttöä rajoittavia sotahirtoriallisia rakennelmia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila sijaitsee Elkiänjärven ranta-alueella, mutta ei aivan ulotu järven rantaan asti. Tilan pinta-alasta on kuitenkin n. 2/3 yleiskaava-alueella ja kaavaan on merkitty myös yksi rakennusoikeus vapaa-ajan asuinrakennukselle. Kaavan arkistointitunnus ilmenee tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisterikartasta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavaan on merkitty Hietalantien ja Elkiänjärven rannan välselle maa-alueelle ns. taustarakennuspaikka vapaa-ajan asunnolle. Rakennusoikeutta on yhteensä 180 m2. Rakennuspaikka ilmenee liitteenä olevasta kaavakartasta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalla on tierasitteita, jotka ilmenevät liitteinä olevista kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttatulosteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila sijaitsee Hietalantien ja Kavinojantien risteyksessä ja Hietalantie kulkee halki tilan Tieoikeudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteinä olevien kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Suoanttilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen ja yhteisten vesijättöpalstojen maa-alueisiin. Osuudet ilmenevät liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.