Metsätila sillä sijaitsevine talouskeskuksineen ja siihen liiittyvine oheisrakennuksineen, rakennelmineen ja tarpeistoineen Palvas-nimisen järven rannalla Luumäen Mutin kylällä.

Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 16,068 ha, mutta sen todellinen pinta-ala on liki 17 ha. Tilan talouskeskus sijaitsee yleiskaava-alueella, lähiosoitteessa Syvävuori 23 ja siihen kuuluu 1940-luvulla valmistunut, 56 kerrosneliömetrin suuruinen asuinrakennus, jossa on sähköliittymä, mutta ei muita mukavuuksia. Se ei siis sovellu nykyaikaisen vaatimustason vakituiseksi asunooksi, mutta kylläkin vapaa-ajan asunnoksi ja tilan tukikohdaksi. Talossa on puulämmitys, sähkön lisäksi ei muita mukavuuksia. Talouskeskuksen kavamerkintä on vapaa-ajan asuirakemnnuspaikka, joten rakennusokeutta on yhteensä 180 m2. Talouskeskukselta on Palvaksen rantaan n. 200 m ja rantaan johtaa polku. Talouskeskuksen pihapiiriin kuuluu myös 1950-luvulla valmistunut, n. 20 m2 suuruinen talousrakennus ja saunarakennus. 

Kaiki rakennukset ovat "ryhdissään" ja niiden kunto on kohtalainen. Näyttö sopimuksen mukaan.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan talouskeskus sijaitsee yleiskaava-alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilan talouskeskukselta on matkaa Palvaksen rantaan n. 200 m, mutta sinne johtaa saunalta polku. Lähemmäs rantaa ei ole oikeutta rakentaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vain yleiskaavamääräysten muodostamat rajoitteet tilan rakentamiselle ja Mörönpesän metsätien tierasite. Ei muita rasitteita. (ks. kiinteistörekisteriote ja tilan karttatuloste)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista. (ks. tilan rasitustodistus)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mörönpesän metsätie kulkee tilan talouskekskusen pihapiirin läpi. Tila on luonnollisesti osakkaana ko. tiessä ja lisäksi tilan eteläpäähän on erillinen rasitetieoikeus ko,. metsätieltä. (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatuloste)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Himottulan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. (ks. kiinteistörekisteriote)