Kahden pienen metsätilan muodostama kokonaisuus Luumäen Huuhtsalossa. Toisella tilalla myös vaatimaton vapaa-ajan asunto Kivijärven rannassa.

Tämä kahden pienen metsätilan muodostama kokonaisuus koostuu kahdesta metsätilasta, joista toisella on myös vaatimaton vapaa-ajan asuinrakennus ja sauna Kivijärven Soukanlahdessa, lähiosoittessa Soukanlahti 21. Tilakokonaisuus myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena, mutta kummastakin tilasta otetaan vastaan myös erillistarjouksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Soukka niminen tila sijaitsee kokonaan yleiskaava-alueella ja Karvanen tilakin osin yleiskaava-alueella. Soukka tilalla on kaavaan merkittyä rakennusoikeutta kosolti käyttämättä. Katso myös tämän myyntiesitteen liitteenä oleva tilojen kaavakartta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla Soukka on valmiina vaatimattomat vapaa-ajan asumukseen soveltuvat rakennukset, mutta kaikkinensa tontilla on rakennusoikeutta 180 m2, josta siis käytetty vasta 32 m2. Tilalla Soukka on Kivijärven rantaviiva vain n. 40 m, mutta tilalla Karvanen puolestaan n. 140 m Kiionlammen rantaviivaa, mutta ei rakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalle Karvanen rasitteen muodostaa ainoastaan Härönniemen yksityistie, mutta tilalla Soukka on tierasitteen lisäksi myös (15 m x 15 m) rasite venevalkamasta. Rasitteet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteinä olevista kiinteistörekisteriotteista ja tilojen karttatulosteista.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Molemmat tilat myydään vapaina kaikista kiinteistörasituksista. Tilojen rasitustodistukset ovat tämän myyntiesitteen liitteinä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiloista Karvanen niminen tila sijaitsee maantien varrella, tien molemmin puolin ja lisäksi Härönniemen tie kulkee maantien pohjoispuoleisen palstan halki pienen matkaa. Tilalle Soukka johtavaan tiehen tilalla on rasitetieoikeus. Tieoikeudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteinä olevista kiinteistörekisteriotteista ja tilojen karttatulosteista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kummallakin tilalla on osuuksia Husulan yhteisten vesialueiden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta