Huom! Nyt myyntiesitteeseen lisätty kämpän ja saunan sisäkuvat, sekä tehty muutamia täydennyksiä.

Metsätila ja vapaa-ajan viettopaikka samassa paketissa Luoteis-Luumäellä. Metsästystä harrastavalle, tai muuten erämaatyyppisissä olosuhteissa viihtyvälle täsmäkohde!

 

Pinta-alaltaan 11,8 ha suuruinen metsätila Hujalammen rannalla aivan Luumäen kunnan luoteiskulmassa. Tilalle on Hujalammen rannan läheisyyteen,veistetyistä hirsistä rakennettu hieno erämaakämppä ja Hujalammen rannassa on niin ikään hirsinen rantasauna. Päärakennuksessa on pieni , mutta tehokas teräskamina, joka pitää kämpän hyvin lämpimänä. Hujalampi on tummavetinen erämaalampi, joka tarjoaa täydellistä rauhaa sitä kaipaavalle. Tilan omistus oikeuttaa hakemaan metsästysseuran jäsenyyttä. Rakennuksiin on saatu vanhan ajan henki, vaikka ne ovat rakennettu 2010-luvulla. Kohteeseen voi ulkoapäin käydä tutustumassa omineen, mutta näyttö sisätiloihin sopimuksen mukaan. Tutustumisen arvoinen kohde!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan pinta-alasta n. kolmannes sijaitsee yleiskaava-alueella (MLLm/22732(423/2016).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavaan on merkitty Hujalammen itärannalle yksi rakennusoikeus vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen. Yleiskaavan karttaote on tämän myyntiesitteen liitteenä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalla on vain tierasitteita, jotka ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinnitysrasituksista. Tilan rasitustodistus on tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on osakkaana Korvenhoikan metsätiessä ja Hermusentiessä. Tieoikeudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterin karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Viuhkolan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen ja Puntarlammen yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.