Määräala metsämaata Kurkela -nimisestä tilasta.

Metsästysseura Tuliluikun metsästysalueella sijaitseva määräala nuorta metsää, jolla ei ole mitään rakennuksia, ainoastaan vanha ja osittain sortunut rehulaakasiilo. Määräala on muutoin erillinen palsta, mutta siitä on aiemmin myyty kaksikin määräalaa, jotka kummatkin ovat vielä lohkomatta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Määräala sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ainoastaan tierasite, joka ilmenee myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttatulosteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään vapaana kaikista kiinnityksistä, vallinnanrajoituksista tai muistakaan kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalla on olemassa 7 m -leveä rasitetieoikeus Kirkkotieltä. Rasiteoikeus ilmenee myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistörekisterin karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin Ei ole