Noin 35 ha suuruinen metsätila, Suoanttilantien varressa Luumäen Nuppolassa.

Pärinvuori niminen, noin 35 ha suuruinen metsätila, joka sijaitsee Luumäen Nuppolassa, Suoanttilantien varressa. Tilan länsipäässä, Suoantilantien läheisyydessä, sijaitsee vanhoja, purkukuntoisia rakennuksia, mutta muutoin tila on kokonaisuudessaan metsämaata.

Suoanttilantien länsipuolinen osuus on myyty jo 30.4.2020 ja tuolloin myydyn määräalan uudella omistajalla on jo lainhuudatus ko. määräalaan, mutta määräalan lohkomistoimitus on vielä kesken. Määräalan ostaja vastaa lohkomisen kustannuksista, eikä lohkominen edellytä maastokäyntiä, koska määräala on erillinen palsta, jonka pinta-ala on n. 5,1 ha, joten nyt myytävänä olevan kantatilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on n. 34,2 ha, mutta todelisuudessa alueen pinta-ala on n. 35 ha.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tila sijaitsee oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei ulotu minkään vesistön rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vanhan kaatopaikan tien tierasite on ainoa kiinteistörekisteriin kirjattu rasite. Kaatopaikkaliikennettä ei kuitenkaan ole ollut vuosikymmeniin. Tierasite ilmenee myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja tilan karttatulosteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kiinnityksistä tai muistakaan kiinteistörasituksista. (katso tilan rasitustodistus)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu maantien (= Suoanttilantien) varteen ja lisäksi sillä on tieoikeus käyttää kunnan vanhalle kaatopaikalle johtavaa tietä, joka kulkee tilan halki. Tieoikeus ilmenee myyntiesiteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja tilan karttatulosteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Husulan yhteisten vesialueiden osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin ja yhteisen mutapalstan maa-alueeseen. Osuudet ilmenevät myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta