Pieni metsätila Luumäen kunnan koillisosassa, Nevainlammen länsirannalla, lähellä Lemin rajaa.

Pinta-alaltaan n. 5,8 ha metsätila, jolla on myös n. 170 m Nevainlammen rantaviivaa. Länsipäästään tila rajoittuu Rapavuorenranta -nimiseen tiehen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Noin puolet tilan pinta-alasta on yleiskaava-aluetta. Kaavamerkintä ko alueella on M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavaan ei ole merkitty rakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rapavuorenranta -niminen tie muodostaa myös kiinteistörekisteriin kirjatun tierasitteen, mutta toinen rasite on tilan poikki kulkeva voimalinja, mutta sitä ei ole jostain syystä kirjattu kiinteistörekisteriin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rapavuorenranta -niminen tie kulkee tilan länsipäätä pitkin. Tieoikeus ilmenee myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Anjalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Ossudet ilmenevät myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.